Home خانه

ترجمه وتفسیر سورۀ الرَّحْمَن

بسم الله الرحمن الرحیم
ترجمه وتفسیر سورۀ «الرَّحْمَن»

Tarjuma wa Tafsir SURAI Rahman 200سورۀ ی رحمن در مدینه نازل شده دارایی هفتادو هشت آیه وسه رکوع می باشد.

وجه‌ تسمیه:
 این‌ سوره‌ بدان‌ جهت‌ «رحمن‌» نامیده‌ شد که‌ با اسم‌ رحمن‌ که‌ از اسمای‌ حسنای‌ الهی‌ است‌ افتتاح‌ شده‌ است‌. رحمن‌ مفید مبالغه‌ در رحمت ‌حق‌ تعالی‌ می‌باشد، یعنی‌ او نهایت‌ مهربان‌ است‌. همچنین‌ این‌ سوره‌ به‌نام‌ «عروس‌القرآن‌» نیز نامیده‌ شده‌ زیرا در حدیث‌ شریف‌ مرفوع‌ به‌ روایت‌ علی س است‌ که‌ رسول‌ اکرم‌ ص فرمودند: «لكل‌ شي‌ عروس‌ وعروس‌ القرآن‌ سورة‌الرحمن». «برای‌ هر چیز عروسی‌ است‌ و عروس‌ قرآن‌ سوره‌ رحمن‌ می‌باشد».

و هرچند در اکثر مصاحف‌ نوشته‌ شده‌ که‌ این‌ سوره‌ تماما مدنی‌ است‌ ولی ‌چنان‌که‌ قرطبی‌، ابن‌کثیر و جمهور مفسران‌ می‌گویند: صحیح‌ تر آن‌ است‌ که‌ این ‌سوره‌ تماما مکی‌ است‌، به‌ استثنای‌ آیه:«يَسۡ‍َٔلُهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ» (سورۀ الرحمن: 29) که‌ ابن‌عباس‌ (رض) می‌گوید: این‌ آیه‌ مدنی‌ است‌.

برای دریافت کتاب ترجمه و تفسیر سورۀ الرَّحْمَن بشکل pdf اینجاه کلیک کنید!