Home خانه

لغمان سبز

لغمان سبز
(تصاویر یادگاری در ولایت سبز لغمان)

مصطفی «عمرزی»
Laghman 400در بستر زیبای مشرقی (ننگرهار، نورستان، کنر و لغمان)، سهمی از شادابی، لغمان سبز است. دیرینه ی نیای پدری من، از این جاست که در منطقه ی «عمرزیی»، یادگارانی را حفظ کرده اند.
با سفر به لغمان، از تصورم تا لمس، برداشت هایم دگرگون شدند و خودم را در واقعیتی یافتم که بی ریا بود. ولایت زیبای لغمان با آب و هوای خوش، گرچه بسیار سنتی ست، اما سهم اش برای افغانستان، بسیار زیاد. این ولایت ، محصول 50 درصد سبزبار افغانستان را به تنهایی تهیه می کند و مردمان با شان آن، حتی در ردیف پیشه وران ساده، اگر فرصت یافتند، کتاب، بهترین دوست آنان است.

سهم لغمانیان با اشتراک مردان بسیار که یا فرهنگی شدند و یا سیاسی، یا نظامی ماندند و یا روحانی و هنرمند، اگر فقط بر نیم سده ی حضور آنان تا کنون برویم، چهره های بسیاری می شوند که بر هیچ افغانی در جغرافیای افغانستان، نا آشنا نیستند:

استاد گل پاچا الفت (استاد مسلم نثر و نظم ادب دری و پشتو)، شهید غلام محمد نیازی (موسس نهضت اسلامی افغانستان)، اسحاق ننگیال (شاعر معروف)، ممنون مقصودی (ممثل معروف)،عبدالاحد خاکسار (ممثل معروف)، زلمی هیواد مل (مشاور فرهنگی رییس جمهور کرزی)، دکتور حسن کاکر (محقق و مورخ ارجمند)، استاد محمد اسماعیل یون (فرزانه مرد سیاست و فرهنگ)، زلمی خلیل زاد (مشاور جورج بوش)، داکتر عبدالظاهر (از صدراعظمان سلطنت اعلی حضرت شاه محمد ظاهر رح)، احمد ظاهر (اسطوره ی موسیقی پاپ افغانستان)، نایب سالار سعد الله ساپی( فرهنگی و رییس محاکمات نظامی در دوره ی ظاهر شاهی/ جد پدری ام)، شهید محمد جان فنا (نویسنده، شاعر و تصویرپرداز چیره دست/ کاکایم)، داکتر قمرالدین اکسیری (داکتر و محقق در عرصه ی طب/ پدرم)، محمد حنیف اتمر (مشاور امنیت ملی رییس جمهور اشرف غنی)، شفیق مُرید( آواز خوان جوان و معروف)، منگل( آواز خوان معروف)، اسد الله دانش (ناشر معروف)، شهید سید اسماعیل طارق (از فرماندهان معروف جهاد)، شهید داکتر عبدالله لغمانی (معاون پیشین ریاست عمومی امنیت ملی)، شهید میرویس جلیل (گزارشگر معروف)، پوهاند ودیر ساپی (استاد پوهنتون و کارشناس مسایل حقوقی)، محمد حسن بارق شفیعی (شاعر معروف) و صد ها تن دیگر، سهمی ست که ولایت زیبای لغمان با حضور مردان و فرزندان اش، تقدیم حدود افغانستان، نموده است.
هرچند برای من این جا (لغمان) بار اول بود، اما هیچ چیزی بیگانه نبود.

یادآوری:
از محبت ها و لطف بی پایان جناب دانش صاحب (اسد الله دانش) بی نهایت ممنونم که زمینه ی سفرم به لغمان را میسر کرد. بیشترینه تصاویر این مجموعه را در محوطه ی قلعه ی تاریخی و صحن خانه ی دانش صاحب در لغمان گرفته ام. آن محاسن سپید گرامی که در چند تصویر در کنار و در حضور شان قرار داریم، قبله گاه صاحب جناب دانش صاحب است. از لطف برادر گرامی سپین سهار و دوست گرامی ام ودان عزیز نیز بی نهایت ممونم که زحمت کشیدند و تصاویر این مجموعه را گرفتند.