Home خانه

!خبر خوش، دوای سرطان کشف شد

خبر خوش، دوای سرطان کشف شد !

Kawka 400دوای سرطان کشف شد این میوه کاوکا نام دارد و بیشتر در جنگل های جنوب امازون یافت میشود دانشمندان کشف کردن اند که در این میوه ماده ای وجود دارد که میتواند حجرات سرطانی را در مدت سه ماه از بین ببرد.
منبع : شبکه CC.tv
لطفا این خبر را به اشتراک بگذارید(شیر کنید)